Vad är Grön omsorg/grön rehabilitering?

Grön omsorg är ett begrepp som i slutet av 1990-talet myntades i Norge vilket innebär att människor med särskilda behov får meningsfull sysselsättning/arbetsträning i lantlig miljö. I dagsläget i Norge finns det cirka 550 gårdar som erbjuder meningsfull sysselsättning för människor med särskilda behov i form av dagverksamhet samt barnverksamhet. Tanken är att omsorgstagarna får komma ut på gården och delta i aktiviteter efter intresse och individuella behov, utifrån gårdens resurser och med handledning av gårdsbrukaren.

Erfarenheter och utvärderingar från bland annat Norge, påvisar att den tydliga dag- och säsongsrytmen på en gård, dess lugna tempo samt utrymmet i naturen runt omkring ger omsorgstagaren en känsla av meningsfullhet, samhörighet och personlig utveckling. 

Djurskötsel och den övriga fysiska aktiviteten med gårdens sysslor är ett bra komplement för att stimulera förmågan till inlärning och den personliga utvecklingen. Den bidrar även till social träning och att ge omsorgstagarna en känslan av att vara behövda och få ta eget ansvar. Vistelse på landsbygden bland djur och natur ger lugn, trygghet och ökar känslan av att vara till nytta.

Även grön rehabilitering har blivit ett begrepp vilket betyder möjligheter till rehabilitering i lantlig miljö, både i privat och offentlig regi. Socialstyrelsen menar att begreppet rehabilitering innebär insatser som ska bidra till att en person som fått en funktionsnedsättning återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga. Vetenskapliga studier visar att tillgång till natur leder till mindre stress, ökad kreativitet på arbetet och ökat välmående.(Naturvårdsverket 2006)

På flera håll i landet samarbetar vårdgivare med lantbruksföretagare för att erbjuda behandling i stimulerande miljö. Gården står för investeringar i byggnader och djur och fakturerar kommunen månadsvis för hyra samt löner för aktivitetsledare.

“Självkänsla är att ständigt omfatta sitt inre barn med ömhet och respekt”, Bruno K. Öijer, skald.

 

 

Om oss

Vi som finns på Nybacka farm är Kristina Falk. Jag är utbildad socialpedagog vid Karlstads universitet och har jobbat med socialt arbete i drygt 15 år. Jag har bland annat arbetat inom äldreomsorgen, socialsekreterare, boendestödjare inom både dåvarande ASP och ANA och arbetar nu som boendehandledare vid Bo- och budgetenheten på IFA. Jag har vidareutbildning inom ASI och MAPS.

Lars-Eric Falk arbetar som lastbils- och maskinförare. Självlärd snickare och alltiallo fixare. Vi har båda personlig erfarenhet av barn med speciella behov.

Vi har kontakt med Hushållningssällskapets Grön arena för stöd och rådgivning och är godkända enligt Hushållningssällskapets kriterier.

 

 

Gården

Nybacka Farm ligger ca. 25 km från Karlstads centrum, 7 km från Molkom. Gården är tre hektar stor med bl.a stall, verkstad, hönshus och en drängstuga vilken används som aktivitetshus för deltagarna.

 

 

Djuren

På gården bor hästarna Robin, Abbe, Pacuelo, Havanna, Baron, Shakira och Jojo som alla är vana vid liv och rörelse. De har sällskap i hönshuset av våra tuppar och hönor. I stora huset smyger katterna Brum och Kurra omkring. Hunden Doris och hennes dotter Sally älskar allt och alla och busar gärna med alla gäster på gården.

Under helgerna och även vissa vardagskvällar bedriver vi barnridning och turridning på gården.

 

 

Vår vision

Lantgården som miljö rymmer mycket som vi vet får de flesta av oss att må bra – närheten till djur och natur, och en stor variation när det gäller aktiviteter. Kontakten med djuren är både stimulerande och läkande för deltagarna.

Det är viktigt att deltagarna ser gården som sin arbetsplats och även får en teamkänsla där alla är med i genomförandet av arbetsuppgifterna efter egen förmåga. Rutinerna och ansvaret för både djur och växter skapar en intressant vardag. Vi vill vara ett steg på vägen mot positiv förändring.

Personalen för dagliga anteckningar och gör utvärderingar med deltagarna. Deltagarna ansvarar tillsammans med personalen för sin egen personliga plan. Personalen är också aktivitetsledare och handleder de praktiska momenten samt ser till att det finns meningsfulla uppgifter varje dag. Deltagare och personal har dagliga samtal och planerar verksamheten tillsammans.

 

I den dagliga rutinen ingår att ta hand om djuren, gödsla ut, mata, motionera och pyssla om dem. Vi arbetar också med underhåll av gårdens byggnader så som målning och lättare snickeri. Efter säsong plockar vi bär och svamp och tar vara på gårdens resurser. Närheten till flera fina sjöar möjliggör bad och fiskeutflykter sommartid. Vintertid kan vi göra skidturer eller pimpla efter goda abborrar. Gräset ska klippas eller snö ska skottas. På en gård finns alltid något att pyssla med för alla efter egen förmåga.

Utefter deltagarnas olika nivåer och intressen diskuterar vi kring ekonomi, hushåll och vardagsbestyr. Vi använder gården och de dagliga sysslorna i den lärande processen. Vi har en minibuss och transporterar deltagarna till och från verksamheten.

Så här kan en dag se ut:

Ca. 9.00 Deltagarna anländer till gården och vi börjar med fika. Vi planerar tillsammans dagens arbetsuppgifter.

9.00-12.00 Djuren utfodras och ses till. Stallarna rengörs. Praktiskt arbete.

12.00-13.00 Vi lagar en pedagogisk lunch tillsammans.

13.00-14.30 Beroende på säsong pysslar vi med hantverk, syltar, plockar svamp eller gör utflykter i närområdet.

Deltagarna avslutar arbetsdagen.

På Nybacka farm skräddarsyr vi kraven och utmaningarna. På så sätt ger vi varje deltagare möjlighet att utvecklas utifrån sin egen förmåga. Ett mål är att deltagaren ska kunna följa ett arbetsschema och ta egna initiativ, bli självständig, få gott självförtroende och god självkänsla. Schemat ingår i deltagarens personliga plan med målet att på sikt kunna ta plats på den ordinarie arbetsmarknaden eller inom den sociala ekonomin.

 
 

Framtidsplaner

Hönshuset ska renoveras och rovdjurssäkras. Eventuellt öppnar vi en liten gårdsbutik. Vi har tillgång till en liten plantskola och även utbildade pedagoger. Deltagarna kommer att vara navet i verksamheten och hur dess framtid kommer att utformas.

 

 

Nybackafarm.se © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

www.nybackafarm.se

 

 

Kontaktinformation:

 

Kristina och Lars-Eric Falk

Nyeds-Nybacka 317

660 60 Molkom

 

Mobil: Kristina 0739-877 340

         Lars-Eric 070-33 43 622

 

Mail: kristinafalk@nybackafarm.se

eller larsericfalk@nybackafarm.se

 

N 59* 34.531

E 013* 38.885